KLASSİK

Dimplex Kansas Black

Kaminin növü: Odunlu ocağ
İstilik gücü: 2kW
Qabarit ölçüləri: 465х610х160 mm

Dimplex Kansas Brass

Kaminin növü: Odunlu ocağ
İstilik gücü: 2kW
Qabarit ölçüləri: 465х610х160 mm

Dimplex Bordeaux Black

Kaminin növü: Odunlu ocağ
İstilik gücü: 2kW
Qabarit ölçüləri: 520х620х203 mm

Dimplex Bordeaux Brass

Kaminin növü: Odunlu ocağ
İstilik gücü: 2kW
Qabarit ölçüləri: 520х620х203 mm

Dimplex Bordeaux Chrome

Kaminin növü: Odunlu ocağ
İstilik gücü: 2kW
Qabarit ölçüləri: 520х620х203 mm

Dimplex Lydon Black

Kaminin növü: Kömürlü ocağ
İstilik gücü: 2kW
Texniki göstəricilər:
Alov effekti “Optiflame”
Uzaqdan idarəetmə
Alov effekti istilik rejimindən müstəqil işləyir
Qabarit ölçüləri: 520х620х203 mm

Dimplex Lydon Brass

Kaminin növü: Kömürlü ocağ
İstilik gücü: 2kW
Texniki göstəricilər:
Alov effekti “Optiflame”
Uzaqdan idarəetmə
Alov effekti istilik rejimindən müstəqil işləyir
Qabarit ölçüləri: 520х620х203 mm

Dimplex Lydon Chrome

Kaminin növü: Kömürlü ocağ
İstilik gücü: 2kW
Texniki göstəricilər:
Alov effekti “Optiflame”
Uzaqdan idarəetmə
Alov effekti istilik rejimindən müstəqil işləyir
Qabarit ölçüləri: 520х620х203 mm

Dimplex Copenhagen

Kaminin növü: Odunlu ocağ
İstilik gücü: 2kW
Qabarit ölçüləri: 515х620х160 mm

Dimplex Cheriton

Kaminin növü: Ocağ-Odun / Kömür
İstilik gücü: 2kW
Texniki göstəricilər:
Döşəməüstü / Divarüstü
Alov effekti “Optiflame
Qabarit ölçüləri: 639х682х194 mm

Dimplex Zamora

Kaminin növü: Ocağ-Odun / Ağ daşlar
İstilik gücü: 2kW
Texniki göstəricilər:
Döşəməüstü / Divarüstü
Alov effekti “Optiflame
Qabarit ölçüləri: 603х665х226 mm

Dimplex Geneva

Kaminin növü: Kömürlü ocağ
İstilik gücü: 2kW
Texniki göstəricilər:
Alov effekti “Optiflame”
Uzaqdan idarəetmə
Alov effekti istilik rejimindən müstəqil işləyir
Qabarit ölçüləri: 520х620х220 mm

Dimplex Truscott Black

Kaminin növü: Kömürlü ocağ
İstilik gücü: 2kW
Qabarit ölçüləri: 520х620х203 mm

Dimplex Truscott Brass

Kaminin növü: Kömürlü ocağ
İstilik gücü: 2kW
Qabarit ölçüləri: 520х620х203 mm

Dimplex Shaftesbury

Kaminin növü: Odunlu ocağ
Alov effekti “Optiflame”
Qizlədilmiş istilik ventilyatoru
Termostat
İstilik gücü: 2kW
Qabarit ölçüləri: 520х620х260 mm

Dimplex Avola

Kaminin növü: Kömürlü ocağ
İstilik gücü: 2kW
Texniki göstəricilər:
Alov effekti “Optiflame”
Alov effekti istilik rejimindən müstəqil işləyir
Qabarit ölçüləri: 520х620х203 mm