HI-TECH

Dimplex Living Art

Texniki göstəricilər:
Görünüşün 8 variyantı
Alovyn 3 variyantı:bulağ,dəniz,dağ,akvarium, şəlalə.
Uzaqdan idarəetmə
İstilik gücü: 2 kW
Qabarit ölçüləri: 690х440х78 mm

Dimplex Modern (SP16)

Texniki göstəricilər:
Alov effekti istilik rejimindən müstəqil işləyir
Uzaqdan idarəetmə (alov və istilik)
Alov effekti “Optiflame”
Çərçıvə: qara
İstilik gücü: 2 kW
Qabarit ölçüləri: 1200х525х185 mm

Dimplex Plasma (SP29)

Texniki göstəricilər:
Alov effekti istilik rejimindən müstəqil işləyir
Uzaqdan idarəetmə (alov və istilik)
Alov effekti “Optiflame”
Çərçıvə: qara
İstilik gücü: 2 kW
Qabarit ölçüləri: 1010х700х170 mm

Dimplex Vega

Texniki göstəricilər:
Uzaqdan idarəetmə (alov effekti)
Alov effekti “Optiflame”
Çərçıvə: çərçıvəsiz, daxilə guraşdırılan
Qabarit ölçüləri: 1189х470х190 mm

Dimplex Obsidian

Texniki göstəricilər:
Alov effekti istilik rejimindən müstəqil işləyir
Uzaqdan idarəetmə (alov və istilik)
Alov effekti “Optiflame”
Çərçıvə: qara parlaq
İstilik gücü: 2 kW
Qabarit ölçüləri: 700х605х150 mm

Dimplex Bach

Texniki göstəricilər:
Alov effekti istilik rejimindən müstəqil işləyir
Uzaqdan idarəetmə (alov və istilik)
Alov effekti “Optiflame”
Istilik rejimində səssiz işləmə
Çərçıvə: qara ocagc + çərçivə
İstilik gücü: 2 kW
Qabarit ölçüləri: 696х600х185 mm

Dimplex Magic (SP8)

Texniki göstəricilər:
Alov effekti istilik rejimindən müstəqil işləyir
Uzaqdan idarəetmə (alov və istilik)
Alov effekti “Optiflame”
Istilik rejimində səssiz işləmə
Qizli ventilyator 2 kW-lık
İstilik gücü: 1kW və 2 kW
Qabarit ölçüləri: 575х675х185 mm

Dimplex Style (SP2)

Texniki göstəricilər:
Alov effekti istilik rejimindən müstəqil işləyir
Uzaqdan idarəetmə (alov və istilik)
Alov effekti “Optiflame”
Istilik rejimində səssiz işləmə
Qizli ventilyator 2 kW-lık
İstilik gücü: 1kW və 2 kW
Qabarit ölçüləri: 495х587х180 mm